“Sự hài lòng và tin tưởng của quý khách là tiền đề cho sự phát triển của công ty.”